SIEHO

Privacyverklaring SIEHO

HET MUSEUM

Al jaren is een kleine groep (oud)werknemers actief om objecten, delen van installaties die historisch interessant zijn, te verzamelen.

Deze groep,
de Stichting Industrieel Erfgoed Hoogovens kortweg SIEHO, stelt zich als doel het industriële verleden van Tata Steel / Corus IJmuiden levend te houden en daarmee inzicht te geven en de belangstelling te vergroten voor de ontwikkeling van de Nederlandse ijzer- en staal-industrie met name binnen het staalbedrijf  IJmuiden, voorheen Hoogovens.

De SIEHO wil dit doel bereiken door:

  • Selectief behouden van objecten die een representatief beeld geven van de ontwikkeling van het ijzer- en staalbedrijf
  • Herbestemmen van te behouden objecten
  • Inventariseren, veiligstellen en zonodig aanvullen van documentatie en bedrijfsarchieven.
  • Onderzoeken, publiceren en geven van informatie betreffende de historische ontwikkeling van het staalbedrijf in IJmuiden.
  • Tentoonstellen van objecten