Geschiedenis van Hoogovens

Op 19 april 1917 presenteerde H.J.E. Wenckebach zijn plannen om in Nederland een hoogovenbedrijf op te zetten bestaande uit: drie hoogovens, een kooksfabriek met bijproductenfabriek en een cementfabriek voor verwerking van hoogovenslak. Gevolg was de oprichting op 31 mei 1917 van het Comité voor oprichting van een hoogovenstaal- en walswerk in Nederland”, met als doel het opzetten van een geïntegreerd staalbedrijf, met staalfabriek en walserij.

Eerste fase KNHS

Als vestigingsplaats werd IJmuiden boven Rotterdam verkozen vanwege de vaste ondergrond. Gestart werd met een bouwplan voor de eerste fase die bestond uit: twee hoogovens, een kooksbatterij en de nodige infrastructurele voorzieningen als een buiten- en binnenhaven, spoorwegemplacement, elektrische centrale en een bijproductenfabriek voor het reinigen van kooksovengas

 Mekog

De Maatschappij tot Exploitatie van Kooksovengas (Mekog), was een bedrijf dat in 1928 op het terrein van Hoogovens te IJmuiden werd opgericht met als doel om de cokesovengassen die in de cokesfabriek vrijkomen te benutten.

Sluiting DSM AGRO:

De naam Mekog bestaat nu niet meer, hoewel de IJmuidense vestiging onder de naam DSM AGRO bleef voorbestaan.
Op 4 maart 2008 werd echter besloten om deze fabriek op 1 maart 2010 te sluiten omdat het niet meer toegestaan was ammoniak per spoor tussen Geleen en IJmuiden te vervoeren.

Cemij 1930

De cementfabriek IJmuiden (CEMIJ) werd in 1930 opgericht door Hoogovens in samenwerking met de Eerste Nederlandse Cement Industrie (ENCI) N.V. Het bijproduct van het hoogovenproces, de hoogovenslak, wordt in gegranuleerde vorm aan de CEMIJ geleverd waar het, gemengd met portlandcementklinker, wordt gebruikt voor de productie van cement.


Geïntegreerd staalbedrijf

In 1931 werd door Hoogovens een Staalstudiebureau opgericht om onderzoek te doen naar verdere uitbreiding van het bedrijf. Voor de verwerking van het eigen ruwijzer werd gekozen voor het produceren van gietijzeren buizen volgens een zelf ontwikkeld gietproces. in 1935 volgen plannen voor de bouw van een staalfabriek volgens het Siemens-Martinproces en een walserij voor dikke plaat. Met deze tweede ontwikkelingsfase realiseert Hoogovens haar oorspronkelijke doelstelling, een geïntegreerd staalbedrijf en wordt Hoogovens een nationale basisindustrie.

Breedband NV

Na de tweede wereldoorlog wordt als nationaal stimuleringsproject het Breedbandplan opgestart. Door de Staat der Nederlanden werd, met Marshall-hulp, de Breedband NV opgericht

Transport vloeibaar ruwijzer in “mengers” Uit de hoogoven wordt het vloeibare ruwijzer afgetapt en in mengers gegoten menger nr 3 giet het ruwijzer in de gietgoot van de ruwijzergietmachine

De ruwijzergietmachine

In het zuidelijk deel van het IJzerpark, ten westen van de centrale, werd op 25 november 1948 de ruwijzergietmachine in gebruik genomen. In 1967 werden de bakjes vervangen door een nieuw model met diepere inkeping. Eind 1969 kwam er een einde aan de broodjesverkoop en werd de gietmachine uit bedrijf genomen.

Van Leer’s  Walsbedrijven NV > Walserij Oost

Van Leer’s Walsbedrijven N.V. startte in 1937 met de bouw van een walserij op het Hoogovens terrein. Juni 1938 werd de plaatwalserij in productie genomen, gevolgd door de profiel- en strippenwalserij in 1939. In 1941 werd Van Leer’s Walsbedrijven overgenomen door Hoogovens en ging verder als Walserij Oost. Walserij Oost stopte haar productieactiviteiten in april 1953.

Blokwals 3

De blokken staal uit de staalfabriek werden in de blokwalserij in putovens tot ca 1300º C verhit. Daarna werden de blokken in een duowalstuig uitgewalst tot dikke platen van 10 tot 30 cm dikte.

 

Hoogoven 4

Hoogoven 4 werd op 14 januari 1958 aangestoken als onderdeel van het 1,1 miljoen staalplan.

 

 

Hoogoven 5

Het 1,9 miljoen staalplan omvatte onder meer de bouw van Hoogoven 5. Deze ging op 12 december 1961 in bedrijf.

 

 

Kooksfabriek 2

Staaf en Draad Walserij 1964 – 2000

Met het in bedrijf nemen van de Staaf en Draad Walserij (SDW) werd het 2,45 mln staal plan afgesloten.