Seen on Tata Steel site

blokvorm op gietplaat

Besssemer peer

BE blokvormen

plakkentang

stopstang

CT wagen