New acquisitions

Starfish Clock Some time ago we have of Mr. L. van Genderen shown here Hoogovens Starfish Clock received. This homemade clock we hung at the museum entrance. Mr. van Genderen was from 1953 until his retirement in 1984 Mechanical Engineering teacher of Hoogovens business school. After his retirement, he conceived of the idea for the children and himself to make a clock. The clock bears the traces of his past Hoogovens.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Installation Piece top work roll of the finishing mill in hot strip mill 2.

Installation Piece is a technical term from the mill, in general term we speak of a bearing block. Hot-rolling a rolled steel is heated in an oven. The final rolling Consists of 7 so-called rolling mill stands in tandem rolling of steel about 37 mm. to at least 1.5 mm. The forces here are huge, the work roll, All which has direct contact with the product, there would or bending and therefore held by a support roller, a very heavy, thick roll. Yet there is a slight curve and therefore the bearings of a self-On Tilt type, called spherical roller bearings. On the right is a set of waiting rolls can be seen, consisting of an upper and a lower roller, coupled together through locking pins. The crane can be set so suddenly pick up and move between the finishing mill and the grinding.

Bewerkingen ongedaan maken

________________________________________________________________________________________________________________

gieteling

Oude gietelingen De eerste producties van de drie Hoogovens is direct verkocht aan de verschillende afnemers. Zij konden dit gietijzer kopen in de vorm van gietelingen oftewel ijzerbroodjes. Van 1924 tot 1948 gebeurde het gieten van broodjes direct bij de hoogovens, in een zandbed. Het waren grote kammen, die in broodjes werden verdeeld door een grote breker. In 1948 kwam er een gietmachine voor de broodjes, die in stalen bakjes aan een ketting werden gegoten vanuit een ruwijzermenger. Gewicht 45 kilo. Dat werd na 4 jaar te zwaar gevonden en er kwamen kleinere stalen vormen voor gietelingen van 20 kilo. De aanwinst bestaat hier uit: tijdens bouwwerkzaamheden voor een nieuwe centrale werden er zo’n 14 gietelingen gevonden, 1 van 45 kilo en 13 van 30 kilo. Die van 45 kilo had twee breuk-inkepingen om ze te kunnen breken in stukken van 15 kilo, dus die van 30 kilo waren deels gebroken. Die van 45 kilo is in behandeling: hij wordt ontdaan van de centimeters dikke laag oxide met zandkorrels. Daarna nemen we deze en een gereinigde van 30 kilo op in de collectie. De overige staan gestapeld in de buitenexpositie als industrieeël archeologisch materiaal!

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Plaat van de Haven in IJmuiden rond 1937 Geschenk van Bim Bensdorp: De haven van IJmuiden rond 1937, met op de noordelijke oever drie hoogoventjes.

_________________________________________________________________________________________________________

Een 25-tal oud-directeuren Hoogovens/Corus hebben op hun jaarlijkse bijeenkomst in het Hoogovensmuseum een spontane gift gedaan: een tweetal ‘Heijenbrock’s wandplaten voor aanschouwingsonderwijs’ die betrekking hebben op de staalindustrie en een originele steendruk van een Duitse hoogoven begin 1900. Het Hoogovensmuseum heeft deze donatie onder dankzegging aanvaard en deze werken in haar permanente expositie opgenomen.

—-      Ijzersmelterij_____________________________________________________________________________

schaalmodel van mammoetkraan

Model van Mammoet kraan Dankzij Hans Nooij is het museum in het bezit gekomen van een prachtig schaalmodel van één van de grootste mobiele kranen ter wereld van de firma Mammoet. Enkele technische gegevens van deze kraan zijn; Eigen gewicht 100 ton, maximaal hijsgewicht: 1.600 ton, contragewicht maximaal ook 1.600 ton. Bij het schilderen is er 6.000 liter verf gebruikt. Er zijn 100 vrachtwagens nodig om deze gigant te verplaatsen, zijn maximale tophoogte is maar liefst 100 meter, gelukkig is hij als model twee meter hoog, want anders hadden wij een “probleem” gehad. ______________________________________________________________________________________________________________________

model van kraan buitenkade

Model van de 60 tons havenkraan Buitenkade 3 gebouwd door Rob Tholen Voor velen onder ons staat Bob Tholen bekend als een goede modelbouwer. Hij restaureert ook modellen van andere makers, zoals de ruwijzermenger die Douwe Jansonius maakte. Van Bob zijn hand is de havenkraan, die jaren bij de havens in het kantoorgebouw stond. Hij had daar vast laten leggen, dat de kraan een nieuwe plaats zou krijgen in het Hoogovensmuseum als dat is geopend. Inmiddels heeft de kraan, die u ziet op de foto, een plek gekregen in de tijdlijn, in container 3, de container die in het teken staat van ontwikkelingen in IJmuiden. ______________________________________________________________________________________________________________________

model van een gloeioven

Model van een HNX-Gloeioven, zoals die gebruikt worden in Koudbandwalserij 2. Waarom gloeien? Door het koudwalsen is het plaatmateriaal zeer hard geworden, zo hard dat het nauwelijks is te vervormen. In de Gloeiovens krijgt het materiaal een warmtebehandeling op een temperatuur van 570 tot 750 graden Celsius. Hierdoor vindt rekristallisatie plaats, zodat het materiaal de juiste structuur krijgt om na het nawalsen te worden verwerkt. Om oxydatie of verbranding van het materiaal tijdens het gloeiproces te voorkomen bevinden de rollen – op een stapel van meestal drie rollen, wat een lading wordt genoemd – zich in een atmosfeer van een niet-oxyderende HNX-beschermgas onder een gasdichte hittebestendige binnenstolp. De rollen worden tijdens de gloeicyclus onder de stolp verwarmd en weer afgekoeld tot circa 160 graden Celsius. De verblijftijd van de rollen in de Gloeierij, is afhankelijk van de kwaliteit van het materiaal maar beloopt vanaf het instapelen van de rollen, tussen de 48 en 100 uur. De oven is gemaakt door Aad de Wit, medewerker Koudband 2. _______________________________________________________________________________________________________________

MartinStaal Oven

Olieverfschilderij in staallijst A. Konings

__________________________________________________________________________________________________________

Demka

Krijttekening Heyenbrock (bruikleen)

________________________________________________________________________________________________________

Diversen:           Boeken, films, videobanden ________________________________________________________________________________________________________________________

Maquette Dudokhuis

________________________________________________________________________________________________________________________

Gietijzeren beeldje Een 30 cm groot beeldje van een gieter, vervaardigd door Kunstgieterij Buderus uit Hirzenhain, Siegen in Duitsland. Ontwerper is Peter Lipp (1902 – 1975) De gieter heeft een gietlepel in de linkerhand, aan de rechterhand draagt hij een handschoen. Het beeldje is een geschenk van het personeel aan de Directie bij de viering van het 25 jarig jubileum van de Buizengieterij. Het was oorspronkelijk geplaatst op een marmeren plateau, halverwege de trap in het bazenkantoor van de buizengieterij.

_________________________________________________________________________________________________________

Verslag 25 jaar KNHS Verslag over de eerste 25 jaar bedrijf van de Koninklijke Nerlandsche Hoogovens en Staalfabrieken N.V. Via via afkomstig van de heer Haverkate te Amsterdam aan den Raad van Commissarissen Uitgebracht door Ir A.H. Ingen Housz

_______________________________________________________________________________________________________________________

Maquette gietplaat Maquette van een gietplaat gemaakt door Blom en aangeboden aan de bedrijfsleiding van de Staalfabriek, namens de gezamenlijke arbeiders, op zaterdag 19 maart 1949, ter gelegenheid van 10 jaar staal uit de Siemens Martin-oven van de Staalfabriek. _______________________________________________________________________________________________________________________ Laagspanningsverdeling Een deel van de open laagspanningsverdeling uit Walserij Oost

_________________________________________________________________________________________________________

Model blokvorm 12,5 cm hoog ________________________________________________________________________________________________________________________ Schoolwandplaat van Heijenbrock voorstellende Staalfabriek met Stoomhamer

_________________________________________________________________________________________________________

Glasinstrumentmakerij De complete inventaris van de glasinstrumentmakerij waarin allerlei glazen laboratorium instrumenten werden gemaakt.

________________________________________________________________________________________________________________________

Wandborden 3 wandborden met diverse metalen naamplaten van apparatuur, machines, installaties en firma’s verzameld door Jansonius _________________________________________________________________________________________________________

Naamplaten Naamplaten Platenknipbaan Warmband 2
Wachtboeken Een doos oude wachtboeken uit het laboratorium van Kooksfabriek 1 _______________________________________________________________________________________________________________________

Diversen

Memoralia, documentatie en boeken _______________________________________________________________________________________________________________________

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Inbouwstuk boven-werkwals van de Eindwals in Warmbandwalserij 2

Inbouwstuk is een vakterm uit de walserij, in algemene term spreken we van een lagerblok. Een warmwals walst in een oven opgewarmd staal. De eindwals bestaat uit 7 zogenaamde walstuigen die in tandem staal uitwalsen van zo’n 37 mm. tot minimaal 1,5 mm. De krachten daarbij zijn enorm, de werkwals, die direct contact met het product heeft, zou er van doorbuigen en wordt daarom tegengehouden door een steunwals, een zeer zware, dikke wals. Toch is er sprake van een lichte buiging en daarom zijn de lagers van een zich zelf instellend type, zogenoemde tweerijïge tonlagers. Op de foto rechts is een stel gereedstaande walsen te zien, bestaande uit een boven- en een onderwals, aaneengekoppeld door borgpennen. De kraan kan zo’n stel ineens oppakken en verplaatsen tussen de eindwals en de slijperij. ________________________________________________________________________________________________________________

gieteling

Oude gietelingen De eerste producties van de drie Hoogovens is direct verkocht aan de verschillende afnemers. Zij konden dit gietijzer kopen in de vorm van gietelingen oftewel ijzerbroodjes. Van 1924 tot 1948 gebeurde het gieten van broodjes direct bij de hoogovens, in een zandbed. Het waren grote kammen, die in broodjes werden verdeeld door een grote breker. In 1948 kwam er een gietmachine voor de broodjes, die in stalen bakjes aan een ketting werden gegoten vanuit een ruwijzermenger. Gewicht 45 kilo. Dat werd na 4 jaar te zwaar gevonden en er kwamen kleinere stalen vormen voor gietelingen van 20 kilo. De aanwinst bestaat hier uit: tijdens bouwwerkzaamheden voor een nieuwe centrale werden er zo’n 14 gietelingen gevonden, 1 van 45 kilo en 13 van 30 kilo. Die van 45 kilo had twee breuk-inkepingen om ze te kunnen breken in stukken van 15 kilo, dus die van 30 kilo waren deels gebroken. Die van 45 kilo is in behandeling: hij wordt ontdaan van de centimeters dikke laag oxide met zandkorrels. Daarna nemen we deze en een gereinigde van 30 kilo op in de collectie. De overige staan gestapeld in de buitenexpositie als industrieeël archeologisch materiaal!

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Plaat van de Haven in IJmuiden rond 1937 Geschenk van Bim Bensdorp: De haven van IJmuiden rond 1937, met op de noordelijke oever drie hoogoventjes.

_________________________________________________________________________________________________________

Een 25-tal oud-directeuren Hoogovens/Corus hebben op hun jaarlijkse bijeenkomst in het Hoogovensmuseum een spontane gift gedaan: een tweetal ‘Heijenbrock’s wandplaten voor aanschouwingsonderwijs’ die betrekking hebben op de staalindustrie en een originele steendruk van een Duitse hoogoven begin 1900. Het Hoogovensmuseum heeft deze donatie onder dankzegging aanvaard en deze werken in haar permanente expositie opgenomen.

—-      Ijzersmelterij_____________________________________________________________________________

schaalmodel van mammoetkraan

Model van Mammoet kraan Dankzij Hans Nooij is het museum in het bezit gekomen van een prachtig schaalmodel van één van de grootste mobiele kranen ter wereld van de firma Mammoet. Enkele technische gegevens van deze kraan zijn; Eigen gewicht 100 ton, maximaal hijsgewicht: 1.600 ton, contragewicht maximaal ook 1.600 ton. Bij het schilderen is er 6.000 liter verf gebruikt. Er zijn 100 vrachtwagens nodig om deze gigant te verplaatsen, zijn maximale tophoogte is maar liefst 100 meter, gelukkig is hij als model twee meter hoog, want anders hadden wij een “probleem” gehad. ______________________________________________________________________________________________________________________

model van kraan buitenkade

Model van de 60 tons havenkraan Buitenkade 3 gebouwd door Rob Tholen Voor velen onder ons staat Bob Tholen bekend als een goede modelbouwer. Hij restaureert ook modellen van andere makers, zoals de ruwijzermenger die Douwe Jansonius maakte. Van Bob zijn hand is de havenkraan, die jaren bij de havens in het kantoorgebouw stond. Hij had daar vast laten leggen, dat de kraan een nieuwe plaats zou krijgen in het Hoogovensmuseum als dat is geopend. Inmiddels heeft de kraan, die u ziet op de foto, een plek gekregen in de tijdlijn, in container 3, de container die in het teken staat van ontwikkelingen in IJmuiden. ______________________________________________________________________________________________________________________

model van een gloeioven

Model van een HNX-Gloeioven, zoals die gebruikt worden in Koudbandwalserij 2. Waarom gloeien? Door het koudwalsen is het plaatmateriaal zeer hard geworden, zo hard dat het nauwelijks is te vervormen. In de Gloeiovens krijgt het materiaal een warmtebehandeling op een temperatuur van 570 tot 750 graden Celsius. Hierdoor vindt rekristallisatie plaats, zodat het materiaal de juiste structuur krijgt om na het nawalsen te worden verwerkt. Om oxydatie of verbranding van het materiaal tijdens het gloeiproces te voorkomen bevinden de rollen – op een stapel van meestal drie rollen, wat een lading wordt genoemd – zich in een atmosfeer van een niet-oxyderende HNX-beschermgas onder een gasdichte hittebestendige binnenstolp. De rollen worden tijdens de gloeicyclus onder de stolp verwarmd en weer afgekoeld tot circa 160 graden Celsius. De verblijftijd van de rollen in de Gloeierij, is afhankelijk van de kwaliteit van het materiaal maar beloopt vanaf het instapelen van de rollen, tussen de 48 en 100 uur. De oven is gemaakt door Aad de Wit, medewerker Koudband 2. _______________________________________________________________________________________________________________

MartinStaal Oven

Olieverfschilderij in staallijst A. Konings

__________________________________________________________________________________________________________

Demka

Krijttekening Heyenbrock (bruikleen)

________________________________________________________________________________________________________

Diversen:           Boeken, films, videobanden ________________________________________________________________________________________________________________________

Maquette Dudokhuis

________________________________________________________________________________________________________________________

Gietijzeren beeldje Een 30 cm groot beeldje van een gieter, vervaardigd door Kunstgieterij Buderus uit Hirzenhain, Siegen in Duitsland. Ontwerper is Peter Lipp (1902 – 1975) De gieter heeft een gietlepel in de linkerhand, aan de rechterhand draagt hij een handschoen. Het beeldje is een geschenk van het personeel aan de Directie bij de viering van het 25 jarig jubileum van de Buizengieterij. Het was oorspronkelijk geplaatst op een marmeren plateau, halverwege de trap in het bazenkantoor van de buizengieterij.

_________________________________________________________________________________________________________

Verslag 25 jaar KNHS Verslag over de eerste 25 jaar bedrijf van de Koninklijke Nerlandsche Hoogovens en Staalfabrieken N.V. Via via afkomstig van de heer Haverkate te Amsterdam aan den Raad van Commissarissen Uitgebracht door Ir A.H. Ingen Housz

_______________________________________________________________________________________________________________________

Maquette gietplaat Maquette van een gietplaat gemaakt door Blom en aangeboden aan de bedrijfsleiding van de Staalfabriek, namens de gezamenlijke arbeiders, op zaterdag 19 maart 1949, ter gelegenheid van 10 jaar staal uit de Siemens Martin-oven van de Staalfabriek. _______________________________________________________________________________________________________________________ Laagspanningsverdeling Een deel van de open laagspanningsverdeling uit Walserij Oost

_________________________________________________________________________________________________________

Model blokvorm 12,5 cm hoog ________________________________________________________________________________________________________________________ Schoolwandplaat van Heijenbrock voorstellende Staalfabriek met Stoomhamer

_________________________________________________________________________________________________________

Glasinstrumentmakerij De complete inventaris van de glasinstrumentmakerij waarin allerlei glazen laboratorium instrumenten werden gemaakt.

________________________________________________________________________________________________________________________

Wandborden 3 wandborden met diverse metalen naamplaten van apparatuur, machines, installaties en firma’s verzameld door Jansonius _________________________________________________________________________________________________________

Naamplaten Naamplaten Platenknipbaan Warmband 2
Wachtboeken Een doos oude wachtboeken uit het laboratorium van Kooksfabriek 1 _______________________________________________________________________________________________________________________

Diversen

Memoralia, documentatie en boeken _______________________________________________________________________________________________________________________